APK inspection

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. De keuringsplicht en de regelgeving staat in de Wegenverkeerswet 1994.

Herinnering
De RDW stuurt u 6 weken voordat de APK op uw voertuig vervalt een brief om u aan de keuring te herinneren. U krijgt deze herinnering per post of – als u dat heeft ingesteld – via uw Berichtenbox. U blijft als eigenaar van een voertuig altijd zelf verantwoordelijk om een voertuig op tijd te laten keuren.

Wanneer en hoe vaak APK keuren
Als u een auto in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn. Als uw auto APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit.

Nog niet eerder gekeurd
Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd, dan kunt u in het APK-keuringsschema zien wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden. Ook kunt u hieruit aflezen hoe vaak u uw voertuig moet laten keuren.

Al eerder gekeurd
Als uw voertuig al eerder is gekeurd, dan kunt u de vervaldatum van de APK-keuring opzoeken met de RDW kentekencheck of op uw APK-keuringsrapport. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

Verandering brandstof
Als de brandstof van uw voertuig verandert, dan kan het zijn dat uw voertuig eerder en vanaf dan vaker of minder vaak gekeurd moet worden.